MdB

Verkoop mijn gebruikte Tuin-, Park en Golfbaanmachines!


Bemiddeling van gebruikte tuin-, park- en golfbaanmachines.
Wilt u afstand doen van uw gebruikte tuin-, park- en golfbaanmachines, dan is MdB taxatie en bemiddeling uw logische keuze. Want het verkopen van een gebruikte tuin-, park- en golfbaanmachines is een uiterst intensief proces waarin veel tijd en aandacht nodig is. CP makelaardij beschikt over de middelen, de kennis en de kunde om tot succesvolle resultaten te komen. Oprichter Cees Pijl heeft jarenlang ervaring vergaard van machines en merken zoals die in de branche worden gevoerd, hij heeft internationale ervaring opgedaan bij importeurs van de diverse bekende merken uit tuin en parkland.

Alle media en middelen
Is uw machine(equipment) te koop bij CP makelaardij, dan komen potentiële belangstellenden dit op diverse manieren tegen. In onze eigen database met de eigen ontwikkelde CRM software (Custom Relationship Management), met de gegevens van vele klanten. Daarnaast brengen we uw equipment onder de aandacht in de diverse magazines, zo komt uw equipment onder ogen van potentiële kopers, via de brievenbus, internet en beurzen. Ons adressenbestand wordt doorlopend up-to-date gehouden zodat het altijd actueel is.

Waar is uw equipment te zien?
Natuurlijk in de media en bij de dealers van Used Machinery Network Locator (UMNL), of bij uw bedrijf. Waar we ook gaan of staan, overal hebben we de gegevens en afbeeldingen van uw equipment paraat en presenteren we dit aan mogelijke belangstellenden. Waar uw equipment zich ook bevindt, wij regelen graag een bezichtiging.

Rapportage op maat.
CP taxatie en bemiddeling verzorgt de promotie van uw equipment, organiseert rondleidingen en voert onderhandelingen. U hoeft er geen omkijken naar te hebben maar het mag wel. Want we houden u zo uitgebreid op de hoogte als u zelf wilt. Met regelmatige voortgangsrapportages of alleen met een bericht zodra er een serieus bod op tafel ligt of uw equipment is verkocht.

De complete afwikkeling
Zodra er overeenstemming is over de prijs, moet er nog wel het nodige gebeuren. Er moeten contracten
worden opgemaakt en in de regel wordt er door de koper een keuring verlangd. Er zijn financiële, juridische (en fiscale) zaken te regelen, en dat ook vaak met een buitenlandse partij. Met meer dan vijfendertig jaar ervaring, kunt u er zeker van zijn, dat MdB taxatie en bemiddeling U daarbij alle rompslomp uit handen neemt.

Onze bemiddelingsvoorwaarden zijn eenvoudig en duidelijk.
U kunt van ons een maximale inspanning verwachten op basis van "no cure - no pay". Alle denkbare
marketinginspanningen in de geëigende en gedrukte media alsmede internet zijn daar bij inbegrepen.

De kosten.
De weg die we bewandelen zullen we helder voor u uiteenzetten. Alles valt of staat met duidelijke afspraken. In geval uw machine niet wordt verkocht heeft U geen kosten. "No cure - no pay". Wij bemiddelen tussen particulieren en bedrijven bij de verkoop van gebruikte tuin-, park- en golfbaanmachines. Wij verkopen geen eigen machines. Bij ons is belangenverstrengeling uitgesloten.
Tussen de twee partijen; koper en verkoper, brengen wij een overeenkomst tot stand. De kosten voor de
verkoper bedragen 8% excl. btw over de tot stand gekomen verkoopprijs met een minimum van € 250,- excl. btw. Voor equipment met een verkoopprijs van € 25.500,- en hoger, is dit 7% excl. btw.
De bemiddelingsopdracht heeft een termijn van 6 maanden met 6 optiemaanden. De kosten voor fotografie / internet / beeldbewerking / presentatie / projectmanagement en dergelijke, bedragen eenmalig € 275,- excl. btw. Deze kosten worden niet berekend in geval uw machine niet wordt verkocht. “No cure – No Pay” makkelijker kan het niet.

Welke taak verricht CP Taxatie en Bemiddeling.
Wij zorgen dat de toekomstige koper van de door ons aangeboden equipment een duidelijk beeld krijgt van hetgeen hij/zij gaat aankopen aan de hand van de ons bekende gegevens en de door verkoper verstrekte gegevens. Wij brengen tussen koper en verkoper een prijsafspraak tot stand, onder voorbehoud van technische aankoopkeuring, financiering en eventueel verder afgesproken ontbindende factoren. Met het beeld van de technische staat van het equipment, voorzien van een eventuele reparatiekostenopgave, gaan we in overleg met de verkoper, tenzij vooraf met de koper anders is overeengekomen. In geval tijdens de in opdracht van koper gedane aankoopkeuring gebreken worden geconstateerd aan het equipment en verkoper herstelt deze mankementen voor zijn of/ haar kosten is koper gehouden het equipment af te nemen. In geval het equipment wordt aangeboden "in staat als getoond", d.w.z. zonder herstel van geconstateerde mankementen en koper constateert tijdens de aankoopkeuring ernstige mankementen dan kan de koper alsnog van de aankoop afzien.

Samengevat:
Koper en verkoper spreken door onze tussenkomst een verkoopprijs af;
Er wordt een voorlopige (koop)overeenkomst opgemaakt en getekend, onder voorbehoud van de keuring van het equipment op technische mankementen;
In het geval de koper feitelijk tot de aankoop van het equipment wil overgaan, dient hij/zij als zekerheidstelling tot nakoming van de overeenkomst met verkoper, 20% van de aankoopsom tengunste van de verkoper op rekening van CP taxatie en bemiddeling te storten;
koper laat de technische staat van het equipment op zijn kosten en in zijn bijzijn onderzoeken.

De eventuele herstelkosten voor geconstateerde mankementen zijn voor rekening van de verkoper tenzij anders is overeengekomen, (bijv. in geval van "aankoop in staat als getoond"), of er wordt gemiddeld tussen koper en verkoper;
Koper controleert zelf, of met derden, voor zover mogelijk in het bijzijn van de verkoper, het equipment. Daarbij dient alles te functioneren tenzij anders is vermeld door verkoper op het informatieformulier. Daarvan heeft de koper een kopie ontvangen bij het maken van de afspraak omtrent de verkoopprijs en de voorlopige koopovereenkomst, een transactiedatum (overdracht) wordt besproken;
Koper draagt er zorg voor dat de aankoopsom 1 dag voorafgaande aan de transactie op onze
bankrekening ten gunste van verkoper is bijgeschreven of stelt dit bedrag contant in onze handen;
Verkoper stelt ons terzelfder tijd de benodigde papieren ter hand;
Met koper en verkoper wordt uitvoerig het aankoopcontract en de bijbehorende afrekeningen
besproken;
Koper is vanaf het moment van overhandiging benodigde papieren verantwoordelijk voor het equipment;
De aan verkoper toekomende geldsom wordt direct overgemaakt op het door hem/haar opgegeven bankrekeningnummer.

INFORMATIEAANVRAAG

TAXATIE

INFORMATIEAANVRAAG

BEMIDDELING

 

Bezoek ook dé plek voor gebruikte Tuin-, Park- en Golfbaanmachines:

www.umnl.eu

 

CP Makelaardijinfo@ceespijl.euwww.ceespijl.eu