MdB

TAXATIE

 

Onafhankelijke waardebepaling van uw Tuin-, Park– en Golfbaanmachines is in vele situaties nodig.

CP Taxaties zet haar expertise in voor bedrijven in genoemde sector. 

 

Met het taxatierapport kan de omvang van de schade worden aangetoond en het vaststellen van het schadebedrag vindt plaats conform de in het taxatierapport vermelde(vaste)waarden.

 

In het artikel ex 7:960 Burgerlijk Wetboek worden hoge eisen gesteld aan de kwaliteit van de taxatie. CP taxaties heeft zich in het bijzonder op het machinepark gericht en niet op bedrijfspanden etc.

 

Hier ontstaat een taxatierapport waar u veel waarde van kan verwachten. Taxaties van garantie problemen tussen klant en leverancier. Taxaties van machines die op boekwaarde staan, deze machines taxeren naar vervangingswaarde, voor de verzekering. 

 

Waardebepaling van machine(s) is ook zinvol als u voor de keuze staat om machines te vervangen.

 

INFORMATIEAANVRAAG

TAXATIE

INFORMATIEAANVRAAG

BEMIDDELING

 

Bezoek ook dé plek voor gebruikte Tuin-, Park- en Golfbaanmachines:

www.umnl.eu

 

CP Makelaardijinfo@ceespijl.euwww.ceespijl.eu